04. Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với các trường cao đẳng công lập

04. Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với các trường cao đẳng công lập

TÓM TẮT

Quản lý nhà nước đối với các trường cao đẳng công lập có vai trò đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng giáo dục ở các trường cao đẳng công lập. Trong bài viết này chúng tôi tập trung trình bày một số giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với các trường cao đẳng công lập.

Từ khóa:

Giải pháp, quản lý nhà nước, trường cao đẳng công lập.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÝ VĂN QUẾ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *