CATEGORY:

14. Quản lý hoạt động học tập của sinh viên ở các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong bối cảnh hiện nay

TÓM TẮT Trước những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu về Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong bối cảnh hiện nay, việc quản lý hoạt động học tập của sinh viên tại các trung tâm giáo dục và […]

13. Vấn đề giảng dạy chủ nghĩa Marx trong các trường đại học ở Hoa Kỳ

TÓM TẮT Chủ nghĩa Marx đã và đang hiện diện trong giáo dục đại học ở Hoa Kỳ ngày càng được giới trẻ, giới chính trị gia quan tâm nghiên cứu. Vậy, chủ nghĩa Marx được giảng dạy như thế nào? Những khó khăn gặp phải cũng như các phương pháp được sử dụng trong […]

12. Dạy học số – thiết kế và phát triển bài giảng điện tử môn tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật

TÓM TẮT Dạy học số đã và đang là một hình thức dạy học được áp dụng ngày càng rộng rãi. Những nghiên cứu cho thấy, dạy học số là sự phù hợp đặc biệt là đối với giáo dục bậc cao đẳng – đại học và phát triển theo xu thế thời đại – […]

11. Một số phương pháp dạy học tiếng Anh theo định hướng học tập trải nghiệm cho học sinh tiểu học

TÓM TẮT Việc áp dụng các phương pháp dạy học môn tiếng Anh theo định hướng học tập trải nghiệm cho học sinh tiểu học nhằm giúp cho học sinh có thể rèn luyện và học tập một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, cả về kiến thức lẫn kỹ năng học tập, phân tích […]

10. Hiểu đúng về dạy – học tích cực

TÓM TẮT Quá trình đổi mới phương pháp dạy học luôn là nhu cầu bức thiết của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Thực tế hiện nay có một số quan niệm chưa đúng đắn về “tích cực học tập” và “dạy học tích cực”. Trong bài viết, chúng tôi […]

09. Thực trạng dạy học môn công nghệ trước yếu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

TÓM TẮT Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo hướng tiếp cận mục tiêu, hoàn toàn khác với chương trình cũ theo tiếp cận nội dung. Để chủ động lực lượng giáo viên thực hiện đổi mới giáo dục, các địa phương cần tiến […]

08. Đa dạng hóa tổ chức chuyên đề, hoạt động ngoại khóa nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh trung học cơ sở

TÓM TẮT Kỹ năng xã hội là một khái niệm mới tiếp cận trong giáo dục hiện đại. Kỹ năng xã hội có vai trò quan trọng đối với hoạt động học tập cũng như sự thành công của từng cá nhân. Bài viết trình bày khái niệm, thực trạng kỹ năng xã hội của […]

07. Vận dụng Thuyết đa trí tuệ vào dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học

TÓM TẮT Việc vận dụng Thuyết đa trí tuệ vào dạy học môn tiếng Anh cho học sinh tiểu học nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện; Giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, cách tiếp cận, đánh giá học sinh, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết đề […]

06. Giải pháp quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học

TÓM TẮT Quản trị tài sản trí tuệ có vai trò rất quan trọng. Một số trường đại học lớn trên thế giới đã đưa sở hữu trí tuệ vào giảng dạy hệ đại học, chuyên ngành sở hữu trí tuệ ở bậc sau đại học, thành lập bộ phận chuyên trách về sở hữu […]

05. Các mô hình lập kế hoạch chiến lược trong trường học

TÓM TẮT Lập kế hoạch chiến lược là một phương thức được sử dụng để định vị trường học, đưa ra những định hướng trong dài hạn và các giải pháp chiến lược để đạt đến hiệu quả hoạt động trong tương lai dựa trên cơ sở khả năng hiện tại. Ở nước ta, phương […]