11. Một số phương pháp dạy học tiếng Anh theo định hướng học tập trải nghiệm cho học sinh tiểu học

11. Một số phương pháp dạy học tiếng Anh theo định hướng học tập trải nghiệm cho học sinh tiểu học

TÓM TẮT

Việc áp dụng các phương pháp dạy học môn tiếng Anh theo định hướng học tập trải nghiệm cho học sinh tiểu học nhằm giúp cho học sinh có thể rèn luyện và học tập một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, cả về kiến thức lẫn kỹ năng học tập, phân tích và áp dụng thực tiễn, trang bị cho học sinh các kỹ năng toàn diện. Thông qua học tập trải nghiệm và sử dụng mô hình học tập trải nghiệm của David Kolb, bài viết đề xuất một số phương pháp dạy học tiếng Anh theo định hướng học tập trải nghiệm cho học sinh tiểu học bao gồm: 1) Phương pháp thảo luận nhóm/cặp; 2) Phương pháp đóng vai; 3) Phương pháp trò chơi; 4) Kỹ thuật mảnh ghép.

Từ khóa:

Học tập trải nghiệm, dạy học tiếng Anh, học sinh tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN LỘC – PHẠM NGUYỄN TRUNG HẬU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *