12. Dạy học số – thiết kế và phát triển bài giảng điện tử môn tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật

12. Dạy học số – thiết kế và phát triển bài giảng điện tử môn tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật

TÓM TẮT

Dạy học số đã và đang là một hình thức dạy học được áp dụng ngày càng rộng rãi. Những nghiên cứu cho thấy, dạy học số là sự phù hợp đặc biệt là đối với giáo dục bậc cao đẳng – đại học và phát triển theo xu thế thời đại – thời đại kỷ nguyên số. Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật là một môn học chuyên ngành không thể thiếu trong chương trình dạy và học các chuyên ngành Kỹ thuật. Với xu thế hội nhập thời đại công nghiệp 4.0, tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật nói riêng và các môn học lý thuyết khác cần phải tạo môi trường học tập mới – môi trường học tập số. Bài viết trình bày vấn đề dạy học số và thiết kế bài giảng điện tử phục vụ môi trường học tập số môn tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật để nâng cao hiệu quả dạy học số và đáp ứng xu thế hiện nay – xu thế công nghệ thời COVID-19.

Từ khóa:

Dạy học số, môi trường học tập số, bài giảng điện tử, tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN THỊ TRÚC THẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *