07. Vận dụng Thuyết đa trí tuệ vào dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học

07. Vận dụng Thuyết đa trí tuệ vào dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học

TÓM TẮT

Việc vận dụng Thuyết đa trí tuệ vào dạy học môn tiếng Anh cho học sinh tiểu học nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện; Giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, cách tiếp cận, đánh giá học sinh, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết đề xuất một số chiến lược dạy học tiếng Anh theo Thuyết đa trí tuệ cho học sinh tiểu học bao gồm: 1) Chiến lược dạy học theo trí tuệ ngôn ngữ; 2) Chiến lược dạy học theo trí tuệ lôgic/toán; 3) Chiến lược dạy học theo trí tuệ không gian; 4) Chiến lược dạy học theo trí tuệ nội tâm; 5) Chiến lược dạy học theo trí tuệ âm nhạc; 6) Chiến lược dạy học theo trí tuệ tự nhiên; 7) Chiến lược dạy học theo trí tuệ vận động; 8) Chiến lược dạy học theo trí tuệ giao tiếp.

Từ khóa:

Thuyết đa trí tuệ, dạy học tiếng Anh, học sinh tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN LỘC – BÀNH TÚ PHỤNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *