09. Thực trạng dạy học môn công nghệ trước yếu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

09. Thực trạng dạy học môn công nghệ trước yếu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

TÓM TẮT

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo hướng tiếp cận mục tiêu, hoàn toàn khác với chương trình cũ theo tiếp cận nội dung. Để chủ động lực lượng giáo viên thực hiện đổi mới giáo dục, các địa phương cần tiến hành bồi dưỡng hoạt động dạy và học. Khảo sát đối với giáo viên môn Công nghệ cho thấy sự cần thiết họ được bồi dưỡng, tạo điều kiện tiếp cận chương trình dạy học tiên tiến, để có thể sáng tạo về bài dạy của mình theo hướng mở. Bồi dưỡng để giáo viên có những bài học sinh động, cuốn hút về nội dung và phương pháp đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục mới

Từ khóa:

Giáo viên môn Công nghệ, năng lực dạy học, năng lực chuyên môn, Chương trình giáo dục phổ thông mới mới.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN TUYẾN – NHÓM NGHIÊN CỨU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *