06. Giải pháp quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học

06. Giải pháp quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học

TÓM TẮT

Quản trị tài sản trí tuệ có vai trò rất quan trọng. Một số trường đại học lớn trên thế giới đã đưa sở hữu trí tuệ vào giảng dạy hệ đại học, chuyên ngành sở hữu trí tuệ ở bậc sau đại học, thành lập bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ để quản trị tài sản trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đổi mới sáng tạo và khẳng định vị thế khoa học của các trường đại học. Ở Việt Nam, quản trị tài sản trí tuệ vẫn khá mới. Tuy đã có một số trường đại học bắt đầu thành lập bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ, nhưng hoạt động vẫn còn lúng túng, chưa được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực như mong muốn. Bài viết trình bày: 1) Vai trò của quản trị  tài sản trí tuệ trong trường đại học; 2) Giải pháp quản trị tài sản trí tuệ; 3) Các bước tiến hành quản trị tài sản trí tuệ phù hợp nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả các tài sản trí tuệ.

Từ khóa:

Quản trị, tài sản trí tuệ, trường đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ THANH TÂM – HOÀNG ĐÌNH THÁI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *