08. Đa dạng hóa tổ chức chuyên đề, hoạt động ngoại khóa nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh trung học cơ sở

08. Đa dạng hóa tổ chức chuyên đề, hoạt động ngoại khóa nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh trung học cơ sở

TÓM TẮT

Kỹ năng xã hội là một khái niệm mới tiếp cận trong giáo dục hiện đại. Kỹ năng xã hội có vai trò quan trọng đối với hoạt động học tập cũng như sự thành công của từng cá nhân. Bài viết trình bày khái niệm, thực trạng kỹ năng xã hội của học sinh trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh trung học cơ sở.

Từ khóa:

Kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, các biện pháp quản lý giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THÀNH NHÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *