15. Thực trạng đánh giá thường xuyên bằng nhận xét tại các trường tiểu học thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

15. Thực trạng đánh giá thường xuyên bằng nhận xét tại các trường tiểu học thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT: Hiện nay, hoạt động đánh giá thường xuyên ở cấp tiểu học tập trung vào việc cung cấp nhận xét hay phản hồi nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét giúp giáo viên thấy sự tiến bộ và những khó khăn của học sinh để kịp thời giúp đỡ, động viên, cũng như điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng đánh giá thường xuyên bằng nhận xét tại các trường tiểu học thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá thường xuyên bằng nhận xét nói riêng và chất lượng giảng dạy nói chung tại các trường tiểu học.

Từ khóa: đánh giá thường xuyên, đánh giá bằng nhận xét, đánh giá học sinh tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *