16. Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy tiếng M’nông tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông

16. Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy tiếng M’nông tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông

TÓM TẮT: Dạy tiếng M’nông là một nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông. Thông qua bài viết, nhóm tác giả trình bày thực trạng dạy tiếng M’nông tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy tiếng M’nông cho cán bộ công chức, viên chức của tỉnh, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng đội ngũ, giúp họ thực hiện thành công nhiệm vụ được giao.

Từ khóa: Dạy tiếng M’nông; Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đăk Nông; phát triển ngôn ngữ M’nông

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ ĐỨC ÁNH – NGUYỄN THỊ THU – PHAN THỊ THÚY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *