CATEGORY:

16. Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy tiếng M’nông tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông

TÓM TẮT: Dạy tiếng M’nông là một nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông. Thông qua bài viết, nhóm tác giả trình bày thực trạng dạy tiếng M’nông tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông. […]

15. Thực trạng đánh giá thường xuyên bằng nhận xét tại các trường tiểu học thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT: Hiện nay, hoạt động đánh giá thường xuyên ở cấp tiểu học tập trung vào việc cung cấp nhận xét hay phản hồi nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét giúp giáo viên thấy sự tiến bộ và những khó khăn của […]

14. Thực trạng hoạt động dạy phụ đạo học sinh yếu kém ở trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT: Hoạt động dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém ở các trường trung học cơ sở có ý nghĩa quan trọng, có tác dụng nâng dần kết quả học tập của học sinh yếu kém, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Sử dụng phương pháp điều tra […]

13. Quản lý lồng ghép, tích hợp hướng nghiệp trong dạy học các môn tự chọn để định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

TÓM TẮT: Chúng ta biết rằng năng lực là sự kết hợp từ những tố chất sẵn có và quá trình rèn luyện, học tập. Mỗi người có tố chất khác nhau. Nếu có môi trường giáo dục thuận lợi, những tố chất đó phát triển thì họ sẽ trở thành người có năng lực. […]

12. Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở Trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất

TÓM TẮT: Hiện nay, việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường trung học phổ thông ngoại thành Hà Nội do nhiều nguyên nhân dẫn đến hiệu quả chưa cao. Bài viết nghiên cứu những tác nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi và những biện pháp […]

11. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông ở các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

TÓM TẮT: Hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ này nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Các hoạt động quản lý quyết định hiệu quả […]

10. Đổi mới giáo dục phổ thông nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho quá trình hội nhập tại Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Giáo dục phổ thông tạo tiền đề phát triển nguồn nhân lực trình độ cao giai đoạn 2020-2030 cho Thành phố Hồ Chí Minh là một vấn đề cần thiết và cấp bách trong bối cảnh Thành phố đẩy mạnh việc xây dựng thành phố tri thức. Đổi mới giáo dục phổ thông […]

09. Đánh giá chất lượng phục vụ của cơ sở vật chất dành cho sinh viên Trường Đại học Lao động – Xã hội

TÓM TẮT: Trên cơ sở kết quả khảo sát bằng bảng hỏi, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích Cronbach’s Alpha từng nhân tố đánh giá độ tin cậy của thang đo. Kết quả hồi quy đa biến và kiểm định ANOVA cho thấy: Cơ sở vật chất, năng lực phục vụ, sự quan tâm, […]

08. Quản lý hoạt động dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

TÓM TẮT: Bài viết phân tích những khó khăn, thách thức của dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay, từ đó, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp […]

07. Marketing trực tuyến trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục quận Hoàng Mai, Hà Nội

TÓM TẮT: Cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ số internet, marketing trực tuyến là yếu tố sống còn đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cho phép nhà trường kết nối, cung cấp dịch vụ giáo dục đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách nhanh […]