15. Dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực

15. Dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực

TÓM TẮT: Trên cơ sở bám sát các thành tố của quá trình dạy học, bài viết đề xuất một số biện pháp đổi mới dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực.

Từ khóa: dạy học, năng lực, giáo dục công dân, dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ ĐÌNH BẢY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *