CATEGORY:

18. Thể lệ viết và gửi bài

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

15. Dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực

TÓM TẮT: Trên cơ sở bám sát các thành tố của quá trình dạy học, bài viết đề xuất một số biện pháp đổi mới dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực. Từ khóa: dạy học, năng lực, giáo dục công dân, dạy học […]

14. Trường hợp điển hình về rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông

TÓM TẮT: Vấn đề sức khỏe tâm thần trong nhà trường là một vấn đề hết sức quan trọng. Đặc biệt là sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi vị thành niên. Trong bài viết này, tác giả mô tả một trường hợp học sinh lớp 11 có biểu hiện rối loạn lo âu ở […]

13. Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống ở trường trung học cơ sở

TÓM TẮT: Mục tiêu của các hoạt động giáo dục kỹ năng sống ở các nhà trường hiện nay được thiết kế theo quan điểm tích hợp nhằm hướng đến phát triển toàn diện cho người học. Giáo viên là người tổ chức hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, […]

12. Thiết kế trò chơi thí nghiệm nhằm giúp trẻ 5 – 6 tuổi khám phá thiên nhiên vô sinh

TÓM TẮT: Môi trường thiên nhiên vô sinh mang tính hấp dẫn vốn tự thân của nó. Đất, nước, cát, sỏi, đá… đó là những thứ có sức thu hút đặc biệt, kích thích sự tò mò, suy nghĩ và trí tưởng tượng phong phú và đa dạng ở trẻ nhỏ. Trò chơi thí nghiệm […]

11. Thực trạng quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non tư thục

TÓM TẮT: Cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là loại hình tư thục trong thời gian qua phát triển nhanh, nhất là ở các thành phố, thị xã, khu đông dân cư, khu công nghiệp. Các cơ sở này đã thu hút bộ phận khá lớn trẻ trong độ tuổi được đến trường […]

10. Thực trạng quản lý đào tạo của Trường Đoàn Lý Tự Trọng – Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài viết đề cập đến thực trạng quản lý đào tạo của Trường Đoàn Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các nội dung quản lý đào tạo thông qua các chức năng quản lý cụ thể gồm: lập kế hoạch; tổ chức thực hiện; lãnh đạo; kiểm tra, đánh […]