04. Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam

04. Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam

TÓM TẮT: Giáo dục Việt Nam đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện trong lúc thế giới đang diễn ra mạnh mẽ quá trình toàn cầu hóa, kinh tế tri thức và sự phát triển như vũ bão của khoa học – công nghệ đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam nói chung, giáo dục Việt Nam nói riêng. Những tác động đó đặt ra cho giáo dục Việt Nam phải thực hiện đổi mới trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đổi mới về công tác quản lý giáo dục nói chung, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là khâu đột phá, then chốt và có ý nghĩa quyết định.

Từ khoá: Cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý giáo dục, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRƯƠNG VĂN TUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *