11. Thực trạng quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non tư thục

11. Thực trạng quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non tư thục

TÓM TẮT: Cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là loại hình tư thục trong thời gian qua phát triển nhanh, nhất là ở các thành phố, thị xã, khu đông dân cư, khu công nghiệp. Các cơ sở này đã thu hút bộ phận khá lớn trẻ trong độ tuổi được đến trường lớp, giảm bớt áp lực và tình trạng quá tải trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu gửi trẻ ở độ tuổi mầm non. Với ý nghĩa đó, bài viết tập trung phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên các khía cạnh: ban hành văn bản quản lý, tổ chức bộ máy quản lý và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật.

Từ khoá: quản lý nhà nước, giáo dục ngoài công lập, mầm non, tư thục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM BÍCH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *