02. Tư tưởng canh tân với đổi mới giáo dục Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX  

02. Tư tưởng canh tân với đổi mới giáo dục Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX  

TÓM TẮT: Nguồn lực con người là vốn quý nhất để xây dựng, phát triển xã hội. Để có nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thì cần có một nền giáo dục hiện đại, tiên tiến, giáo dục đào tạo phải đi trước một bước. Việc đổi mới giáo dục luôn chịu ảnh hưởng của những tư tưởng tiên tiến của thời đại. Bài viết sẽ trình bày về những tư tưởng canh tân với đổi mới giáo dục Việt Nam ở thời kỳ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

Từ khoá: Canh tân giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐỖ VĂN THẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *