CATEGORY:

21. Đọc sách “Tư tưởng triết học Trần Nhân Tông – Đặc điểm và giá trị lịch sử”

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ LUYỆN

19. Một năm học mới với niềm vui và quyết tâm cao

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ KIM HUÊ

17. Những bước tiến mới trong việc bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam

TÓM TẮT Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc anh em, trong đó có 53 dân tộc thiểu  số,  chiếm khoảng  14,3%  dân  số  cả nước. Bảo đảm các quyền của người dân tộc thiểu số được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định là một ưu tiên cao […]

16. Học tập kinh nghiệm từ mô hình đào tạo, bồi dưỡng quản lý trường học ở Hoa Kỳ

TÓM TẮT Việc  nghiên  cứu  các  chương  trình  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục ở các nước tiên tiến trên thế giới rất cần thiết cho quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Bài viết giới thiệu mô hình đào tạo, bồi dưỡng quản […]

15. Hiệu trưởng trường phổ thông và các nhiệm vụ giáo dục trước yêu cầu đổi mới

TÓM TẮT Giáo dục phổ thông là cấp học mang tính nền tảng của cả hệ thống giáo dục quốc gia. Đối với yêu cầu “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”, trọng tâm đột phá đầu tiên là phải đổi mới cấp học phổ thông. Quan điểm giáo  dục  toàn  diện  trong  […]

14. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

TÓM TẮT Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói chung, cán bộ quản lý trường phổ thông nói riêng là một trong các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần nâng cao […]

13. Phát triển khả năng quan sát cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi học tập trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh

TÓM TẮT Quan sát là một trong những thuộc tính tâm lý quan trọng của nhân cách, việc phát hiện, bồi dưỡng năng lực quan sát có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của con người, nhất là đối với trẻ em. Trò chơi học tập trong hoạt động khám […]

12. Một số hình thức tổ chức giáo dục đạo đức học sinh bậc tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT Đạo đức có vị trí vai trò hết sức quan trọng đối với  cá nhân và cộng đồng, là một trong những yếu tố quyết định sự  phát triển của con người và tiến bộ xã hội. Vì vậy việc giáo dục đạo đức cho học sinh mà đặc biệt đối với học […]