17. Những bước tiến mới trong việc bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam

17. Những bước tiến mới trong việc bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam

TÓM TẮT

Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc anh em, trong đó có 53 dân tộc thiểu  số,  chiếm khoảng  14,3%  dân  số  cả nước. Bảo đảm các quyền của người dân tộc thiểu số được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định là một ưu tiên cao trong các chương trình hành động của quốc gia. Trong số các quyền cơ bản của người dân tộc thiểu số, quyền học tập đóng vai trò rất quan trọng. Nhà nước ghi nhận quyền học tập của công dân trong Hiến pháp và đồng thời Nhà nước đặt mình vào nghĩa vụ tương ứng là bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện quyền. Nhờ vậy, người dân tộc thiểu số mà đặc biệt là trẻ em, học sinh đã có nhiều cơ hội tiếp cận và thụ hưởng quyền học tập, tạo nên những bước tiến mới, được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá là nước có những thành tựu đáng kể về giáo dục, đào tạo so với nhiều nước có thu nhập tính theo đầu người tương đương.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN MINH PHỤNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *