16. Học tập kinh nghiệm từ mô hình đào tạo, bồi dưỡng quản lý trường học ở Hoa Kỳ

16. Học tập kinh nghiệm từ mô hình đào tạo, bồi dưỡng quản lý trường học ở Hoa Kỳ

TÓM TẮT

Việc  nghiên  cứu  các  chương  trình  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục ở các nước tiên tiến trên thế giới rất cần thiết cho quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Bài viết giới thiệu mô hình đào tạo, bồi dưỡng quản lý trường học ở Hoa Kỳ và từ đó, tác giả rút ra được một số bài học kinh  nghiệm  có  thể  áp  dụng  để  cải  tiến chương  trình  đào  tạo,  bồi  dưỡng  cán  bộ quản lý ở Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ NGỌC NHẪN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *