12. Một số hình thức tổ chức giáo dục đạo đức học sinh bậc tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh

12. Một số hình thức tổ chức giáo dục đạo đức học sinh bậc tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Đạo đức vị trí vai trò hết sức quan trọng đối với  cá nhân và cộng đồng, là một trong những yếu tố quyết định sự  phát triển của con người và tiến bộ xã hội. Vì vậy việc giáo dục đạo đức cho học sinh mà đặc biệt đối với học sinh tiểu học cần được chú trọng. Từ xưa, ông cha ta đã đúc kết một cách sâu sắc kinh nghiệm về giáo dục “Tiên học lễ, hậu học văn”, ngày nay, phương châm “Dạy người, dạy chữ, dạy nghề” cũng thể hiện rõ tầm quan trọng của hoạt động giáo dục đạo đức học sinh. Đặc biệt, bậc tiểu học là giai đoạn định hình nhân cách nên việc giáo dục đạo đức cho các em cần được  chú trọng và cần có những phương pháp giáo dục đạo đức khoa học, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi để giáo dục đạt kết quả.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN TRẦN DIỄM LINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *