15. Hiệu trưởng trường phổ thông và các nhiệm vụ giáo dục trước yêu cầu đổi mới

15. Hiệu trưởng trường phổ thông và các nhiệm vụ giáo dục trước yêu cầu đổi mới

TÓM TẮT

Giáo dục phổ thông cấp học mang tính nền tảng của cả hệ thống giáo dục quốc gia. Đối với yêu cầu “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”, trọng tâm đột phá đầu tiên là phải đổi mới cấp học phổ thông. Quan điểm giáo  dục  toàn  diện  trong  nhà  trường  phổ thông   là phải đảm bảo năm nội dung giáo dục: giáo dục đạo đức; giáo dục văn hóa; giáo dục thể chất; giáo dục lao động kỹ thuật tổng hợp; giáo dục thẩm mỹ. Tuy nhiên, các mặt giáo dục này đã không được thực hiện như đúng yêu cầu. Bài viết đề cập một vài nét về thực trạng, lý giải nguyên nhân và đề xuất  một  số  biện  pháp  giúp  người  hiệu trưởng trường phổ thông thực hiện tốt năm nội dung giáo dục trước yêu cầu đổi mới.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM ĐĂNG KHOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *