13. Phát triển khả năng quan sát cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi học tập trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh

13. Phát triển khả năng quan sát cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi học tập trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh

TÓM TẮT

Quan sát một trong những thuộc tính tâm lý quan trọng của nhân cách, việc phát hiện, bồi dưỡng năng lực quan sát có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của con người, nhất là đối với trẻ em. Trò chơi học tập trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh không chỉ giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, khả năng chú ý; ghi nhớ và so sánh… mà đặc biệt còn giúp trẻ phát triển khả năng quan sát. Xuất phát từ điều đó, chúng tôi đã thiết kế các trò chơi học  tập  trong  hoạt  động  khám  phá  môi trường xung quanh nhằm phát triển khả năng quan sát cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi theo năm dạng: Trò chơi dạng so sánh; trò chơi dạng giấu tìm; trò chơi dạng đóng vai; trò chơi dạng đố đoán; trò chơi dạng thiếu thừa. Qua thực nghiệm chúng tôi thấy trẻ rất hứng thú và mức độ phát triển khả năng quan sát của trẻ được tăng lên đáng kể.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ TRIỀU TIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *