02. Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay

02. Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay

TÓM TẮT: Thực tiễn và lý luận đã chứng minh rằng, sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết phân tích để làm rõ những vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn của chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: chi bộ, sinh hoạt chi bộ, Đảng Cộng sản Việt Nam, thực tiễn, lý luận.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN MAI ƯỚC – NGUYỄN VĂN CÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *