08. Áp dụng nguyên tắc tương thích có hệ thống cải tiến hoạt động giảng dạy của giảng viên

08. Áp dụng nguyên tắc tương thích có hệ thống cải tiến hoạt động giảng dạy của giảng viên

TÓM TẮT: Xã hội ngày càng có yêu cầu cao đối với chất lượng giáo dục đại học nên đã tạo ra nhiều áp lực trong hoạt  động giảng dạy của người giảng viên. Nhằm  cung cấp một  biện pháp  hữu ích cho việc cải tiến chất lượng dạy  – học đại học bài viết này giới thiệu, hướng dẫn triển  khai nguyên tắc sự tương thích có hệ thống của John Biggs và Catherine Tang vào thiết kế và tổ chức quá trình dạy học. Sử dụng phương pháp phân tích tài liệu bài viết đã đúc kết những vấn đề cốt lõi liên quan đến khái niệm, phương thức thiết kế kết quả học tập dự kiến, lựa chọn nhiệm vụ đánh giá, hoạt động dạy và học sao cho thể hiện được sự tương thích có hệ thống của các thành   tố này.

Từ khóa: sự tương thích có hệ thống, hoạt động dạy học, kết  quả học tập dự  kiến, nhiệm vụ đánh giá.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ HẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *