09. Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán tại việt nam theo hướng chuẩn hóa quốc tế

09. Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán tại việt nam theo hướng chuẩn hóa quốc tế

TÓM TẮT: Đối với công tác đào tạo kế toán, để đào tạo ra những kế toán viên có thể cạnh tranh bình đẳng với các nước trong khu vực và trên thế giới, bắt buộc các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam phải đưa ngay nội dung của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) vào chương trình đào tạo kế toán của trường mình. Bằng việc tổng hợp nhiều công trình nghiên cứu liên quan và kinh nghiệm của bản thân, nhóm tác giả đã thực hiện bài viết này nhằm xác định những khó khăn, thách thức trong việc đào tạo IFRS tại các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam hiện nay; trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp khắc phục để công tác đào tạo IFRS ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kế toán tại Việt Nam theo hướng chuẩn hóa quốc tế.

Từ khóa: đào tạo, IFRS, kế toán, chuẩn hóa quốc tế.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ THANH HUỆ – PHAN HỒNG NHUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *