CATEGORY:

33. Hội thảo khoa học của giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phía nam năm 2017

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: TRỊNH THỊ BÍCH XUYÊN

31. Thái độ và ý kiến đánh giá của sinh viên về các lưu xá tại Thành Phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài viết nghiên cứu, tìm hiểu lý do, động cơ của các sinh viên nam, nữ khi chọn sống trong lưu xá, phân tích ý kiến của họ về đời sống tại lưu xá và đánh giá các mối quan hệ của họ khi sống ở đây. Khảo sát bằng bảng hỏi với […]

30. Một số giải pháp phát triển năng lực đội ngũ Giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên

TÓM TẮT: Bài viết đề cập một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục thường xuyên. Phân tích cho thấy các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên đa dạng và được chia làm ba nhóm chính: Nhóm giải pháp đổi mới công tác đào […]

29. Từ quản lý giáo dục Phần Lan – Góp ý về đổi mới quản lý giáo dục ở Việt Nam

TÓM TẮT: Hơn 40 năm trở lại đây, giáo dục (GD) Việt Nam đã tiến hành nhiều cuộc thay đổi lớn nhỏ nhưng cái gốc của vấn đề là cơ chế quản lý GD liên quan đến tuyển chọn, đào tạo, tạo dựng vị thế người thầy, môi trường làm việc, kiểm tra đánh giá […]

28. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ tại kiểm toán nhà nước khu vực V

TÓM TẮT: Kiểm toán nhà nước (KTNN) nói chung, KTNN khu vực V nói riêng, luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, kiểm toán viên (KTV), coi đó là một trong những hoạt  động quan trọng, thiết yếu trong quá trình xây dựng và phát triển của KTNN. Chiến lược phát […]

27. Phát triển tư duy sáng tạo của người giáo viên trường phổ thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học

TÓM TẮT: Tư duy sáng tạo có vai trò quan trọng trong cuộc sống, nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Người giáo viên phổ thông thể hiện những khả năng tư duy sáng tạo trong từng khâu của  quá trình nghiên cứu khoa học: lựa chọn vấn đề, xác định phương pháp nghiên cứu, xây […]

26. Một số yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của học viên các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

TÓM TẮT: Bài viết nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng những yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục. Đây là cơ sở khoa học để đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng động cơ phù hợp cho người học góp […]

25. Ảnh hưởng hàn lưu đến giới trẻ Việt Nam (từ góc nhìn của một người làm giáo dục)

TÓM TẮT: Ảnh hưởng văn hóa Hàn Quốc tới các nước khu vực châu Á trong đó có Việt Nam được nhận diện là một “Hàn lưu” với tất cả vẻ tươi mát của làn gió mới cùng những nguy cơ tiềm tàng của nó. Từ một góc nhìn của người làm giáo dục, tác […]