04. Xây dựng chương trình đào tạo cao đẳng nghề điện công nghiệp trên cơ sở ứng dụng mô hình TAFE của Úc

04. Xây dựng chương trình đào tạo cao đẳng nghề điện công nghiệp trên cơ sở ứng dụng mô hình TAFE của Úc

TÓM TẮT

Nhằm tìm kiếm giải pháp, đáp ứng cho nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, cụ thể là ngành điện công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trong giai đoạn hội nhập quốc tế; tác giả tiến hành khảo sát thực trạng của lao động nghề điện công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và từ đó vận dụng mô hình đào tạo nghề TAFE của Úc để xây dựng chương trình đào tạo cao đẳng nghề điện công nghiệp. Mô hình sau khi xây dựng được các chuyên gia đào tạo nghề điện công nghiệp đánh giá khả thi cao (95%). Mô hình TAFE và 97% chuyên gia đều đồng ý với khung chương trình đào tạo cao đẳng nghề – điện công nghiệp.

Từ khóa: chương trình, thiết kế chương trình, điện công nghiệp, TAFE.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VÕ THỊ XUÂN, BÙI THỊ MỘNG NHI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *