03. Văn hóa chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học

03. Văn hóa chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học

TÓM TẮT

Xây dựng văn hóa chất lượng trong các sở giáo dục đại học của Việt Nam yêu cầu cấp thiết nhằm hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo một cách bền vững và hiệu quả. Bài viết này tổng quan về văn hóa chất lượng, chỉ ra và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng văn hóa chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Từ khóa: chất lượng, văn hóa chất lượng, giáo dục đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN VINH SAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *