40. Hội thảo quốc gia “Người cán bộ quản lý giáo dục trong hoạt động tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”

40. Hội thảo quốc gia “Người cán bộ quản lý giáo dục trong hoạt động tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THANH NGUYỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *