TẠP CHÍ SỐ 01 (25), THÁNG 3-2020

TRANG BÌA VÀ LỤC MỤC

Trang bìa, Mục Lục

NỘI DUNG CHÍNH

Trang bìa, Mục Lục

01. Lý thuyết tổ chức và quản trị nhà trường

03. Tiếp cận linh hoạt đối với giáo dục STEM đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

02. Vấn đề tự chủ trong giáo dục phổ thông hiện nay và những khuyến nghị cần thiết

04. Tiếp cận mô hình CIPO vào quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

05. Hoàn thiện chính sách để phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo trước yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

06. Giáo dục thể chất trong trường phổ thông ở một số nước – bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

07. Thực trạng quản lý hoạt động tư vấn học đường ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

08. Xã hội hóa giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

09. Thỏa mãn nhu cầu khách hàng của các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể

10. Kinh nghiệm của Nhật Bản, Singapore về phát triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo

11. Áp dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể trong quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo đại học thuộc lực lượng Công an nhân dân Việt Nam

12. Giải pháp đổi mới công tác liên kết đào tạo tại Trung tâm giáo dục Thường xuyên Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông

13. Một số biện pháp đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

14. Phát triển văn hóa nhà trường ở trường mầm non

15. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

16. Một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

17. Bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo trường phổ thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *