08. Quản lý hoạt động bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non công lập huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

08. Quản lý hoạt động bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non công lập huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 ở các trường mầm non công lập huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã được quan tâm thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn có những hạn chế do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân thuộc về yếu tố quản lý. Quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 ở các trường mầm non công lập và sẽ khảo sát, đánh giá được thực trạng quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 ở các trường mầm non công lập, từ đó đề xuất được các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 ở các trường mầm non huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa:

bảo vệ môi trường, trường mầm non, trẻ 5-6 tuổi.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐẶNG THỊ XA KHUYA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *