13. Quản lý lồng ghép, tích hợp hướng nghiệp trong dạy học các môn tự chọn để định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

13. Quản lý lồng ghép, tích hợp hướng nghiệp trong dạy học các môn tự chọn để định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

TÓM TẮT: Chúng ta biết rằng năng lực là sự kết hợp từ những tố chất sẵn có và quá trình rèn luyện, học tập. Mỗi người có tố chất khác nhau. Nếu có môi trường giáo dục thuận lợi, những tố chất đó phát triển thì họ sẽ trở thành người có năng lực. Dạy học phân hóa, trong đó có dạy học các môn tự chọn, là cách để phát triển năng lực phù hợp với từng nhóm học sinh. Lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp vào các môn học tự chọn sẽ tạo điều kiện cho học sinh định hướng nghề nghiệp phù hợp và phát huy được năng lực của mình.

Từ khóa: dạy học phát triển năng lực, giáo dục hướng nghiệp, dạy học phân hóa.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM ĐĂNG KHOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *