02. Quản lý cơ sở vật chất để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông

02. Quản lý cơ sở vật chất để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông

TÓM TẮT: Bài viết trình bày khái quát vai trò của cơ sở vật chất nhà trường trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời, đề xuất một số biện pháp quản lý cơ sở vật chất trong trường phổ thông hiệu quả, từ đó, góp phần thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông.

Từ khóa: quản lý cơ sở vật chất trong trường phổ thông, đổi mới giáo dục phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM ĐỨC HỒNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất