01. Đổi mới công tác quản lý – chìa khóa thực hiện thành công giáo dục phổ thông tại tỉnh Quảng Nam

01. Đổi mới công tác quản lý – chìa khóa thực hiện thành công giáo dục phổ thông tại tỉnh Quảng Nam

TÓM TẮT: Bài viết trình bày một số kết quả công tác giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Nam trong các năm qua. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó là công tác quản lý giáo dục. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số định hướng đổi mới công tác quản lý nhằm thực hiện thành công sự nghiệp giáo dục phổ thông tại tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: quản lý giáo dục, giáo dục phổ thông, giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HÀ THANH QUỐC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *