03. Khung năng lực quản trị nhà trường của cán bộ quản lý trường phổ thông

03. Khung năng lực quản trị nhà trường của cán bộ quản lý trường phổ thông

TÓM TẮT: Bài viết trình bày khái niệm năng lực quản trị nhà trường; khái quát các quan điểm về khung năng lực quản trị nhà trường của cán bộ quản lý trường phổ thông; mô tả khung năng lực quản trị nhà trường của cán bộ quản lý trường phổ thông theo thông tư 14/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông.

Từ khóa: năng lực quản trị nhà trường, Chuẩn Hiệu trường, cán bộ quản lý trường phổ thông

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM ĐÀO TIÊN – NGUYỄN LÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *