Vốn tâm lý trong khởi nghiệp của sinh viên: Kinh nghiệm nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam

Vốn tâm lý trong khởi nghiệp của sinh viên: Kinh nghiệm nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến kinh nghiệm nghiên cứu rút ra được từ việc lược khảo các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam liên quan đến vốn tâm lý trong khởi nghiệp của sinh viên. Bằng phương pháp tổng thuật tài liệu từ các nguồn dữ liệu mở uy tín, chúng tôi đã lược khảo 2 hướng nghiên cứu chính liên quan đến chủ đề này: Hướng nghiên cứu về vốn tâm lý; và Hướng nghiên cứu về khởi nghiệp ở sinh viên. Các nghiên cứu về vốn tâm lý trong khởi nghiệp của sinh viên còn hạn chế và chưa được nghiên cứu ở các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Từ khóa: Bộ chỉ số phát triển giáo dục, trường phổ thông, giải pháp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HUỲNH VĂN SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *