Tự chủ tài chính để thực hiện đổi mới giáo dục đại học

Tự chủ tài chính để thực hiện đổi mới giáo dục đại học

Tóm tắt: Tự chủ tài chính có thể giúp các trường đại học công lập tăng nguồn thu, từ đó trang bị cơ sở vật chất tốt hơn, nâng cao chất lượng đào tạo và đời sống viên chức, người lao động; đồng thời, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, nên đây sẽ là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, tự chủ tài chính đã gây không ít khó khăn cho người học, cơ sở giáo dục đại học cũng như cơ quan quản lý. Bài viết dưới đây trao đổi về vấn đề tự chủ tài chính trong giáo dục đại học, phân tích thực trạng và đề xuất một số biện pháp hỗ trợ các bên liên quan thực hiện tự chủ tài chính nhằm mang lại hiệu quả trong tiến trình thực hiện đổi mới giáo dục đại học.

Từ khóa: Giáo dục đại học, tự chủ tài chính, đổi mới giáo dục đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ QUẢNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *