Ba xu hướng phát triển của giáo dục đại học thế kỷ XXI

Ba xu hướng phát triển của giáo dục đại học thế kỷ XXI

Tóm tắt: Nội dung bài viết đề cập đến sự phân tích ba xu hướng phát triển giáo dục đại học của thế kỷ thứ XXI, bao gồm: “Cá nhân hóa học tập mức độ cao”; “Tiếp cận xuyên ngành” và “Mô hình trường đại học doanh nghiệp”. Đây là cách tiếp cận khá đầy đủ để giúp các trường đại học có cái nhìn toàn diện hơn trong sự chuẩn bị cho các thách thức đang và sẽ đến trong thế kỷ thứ XXI.

Từ khóa: Xu hướng phát triển giáo dục đại học, cá nhân hóa học tập, tiếp cận xuyên ngành, trường đại học doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN LỘC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *