CATEGORY:

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận năng lực tại các trường mầm non Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Hướng tới việc nâng cao chất lượng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận năng lực, giúp nhà quản lý phát huy được tính năng động, sáng tạo của giáo viên, gắn kết được vai trò của các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức […]

Phát triển khả năng vẽ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua hoạt động trải nghiệm tại các trường mầm non trên địa bàn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Phát triển khả năng vẽ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi qua hoạt động trải nghiệm là một trong những biện pháp đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, dựa trên quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Bài viết trình bày kết quả nghiên […]

Hành vi bắt nạt trực tuyến của vị thành niên một số tỉnh, thành khu vực phía Nam Việt Nam

Tóm tắt: Bắt nạt trực tuyến (BNTT) đã và đang xảy ra với rất nhiều dạng thức khác nhau và để lại những tổn thương vô cùng nặng nề, không chỉ trên cơ thể mà còn cả về tinh thần, nhất là với vị thành niên (VTN). Bài viết đánh giá thực trạng HVBNTT đối […]

Vấn đề dạy học tích hợp trong trường trung học cơ sở

Tóm tắt: Dạy học tích hợp (DHTH) có nhiều ưu điểm và đã được nghiên cứu, triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Việt Nam cũng đang từng bước thực hiện xu hướng giáo dục này, tuy nhiên, còn nhiều trở ngại. Bài viết trình […]

Đánh giá sự hài lòng của học sinh về chất lượng dịch vụ giáo dục

Tóm tắt: Nghiên cứu đã tập trung vào việc phân tích các số liệu thống kê được thu thập bằng bảng câu hỏi liên quan đến các yếu tố của chất lượng dịch vụ giáo dục như: cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục và sự […]

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở Thành phố Thủ Đức

Tóm tắt: Đội ngũ giáo viên giáo viên trường tiểu học là lực lượng trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Bài viết tiếp cận quản lý nguồn nhân lực để trình bày thực trạng và đề xuất một số […]

Quản lý hoạt động phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên ở các trường tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai thực hiện trên cả nước từ năm học 2019-2020. Tuy nhiên, thực tế triển khai ở các trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu gặp không ít khó khăn, từ khâu quản lý cho đến hoạt động […]

Giải pháp cải thiện điều kiện làm việc của giáo viên nhằm nâng cao “sức khỏe” trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay

Tóm tắt: “Sức khỏe” của trường phổ thông là khái niệm không mới, những năm gần đây đã, đang được các nước trên thế giới quan tâm và Việt Nam cũng đang bắt đầu. “Sức khỏe” trường phổ thông là sự đáp ứng mục tiêu đề ra của từng nhà trường, đáp ứng các yêu […]