08. Vai trò của văn hóa truyền thống trong giáo dục nhân cách cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

08. Vai trò của văn hóa truyền thống trong giáo dục nhân cách cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống là một trong những động lực quan trọng giúp cho sinh viên các trường đại học phát triển nhân cách một cách toàn diện, để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của dân tộc.

Để hình thành phát triển nhân cách cho sinh viên, giáo dục văn hóa truyền thống cần tập trung vào các nội dung: hình thành lý tưởng sống tốt đẹp cho sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện; giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, yêu cộng đồng, làng xóm, gia đình và biết quý trọng nhân cách con người Việt Nam; thông qua bài giảng về văn hóa để giáo dục cho sinh viên thái độ, tình cảm đúng đắn đối với lao động, thúc đẩy ý thức sáng tạo, rèn luyện kỹ năng trong học tập; giáo dục tri thức thẩm mỹ, hiểu biết cái đẹp, cái có ích, các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại cho sinh viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN DUY NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *