09. Chất lượng nguồn nhân lực và vấn đề phát triển kinh tế xã hội bền vững của Việt Nam

09. Chất lượng nguồn nhân lực và vấn đề phát triển kinh tế xã hội bền vững của Việt Nam

TÓM TẮT

Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất, có tính chất quyết định sự phát triển kinh tế – xã hội toàn diện của một quốc gia. Việt Nam với 90 triệu dân (tính đến tháng 11/2013), đứng thứ 3 Đông Nam Á và 13 thế giới, đang trong giai đoạn cơ cấu “dân số vàng”, đây là đòn bẩy quan trọng đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường  công  nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  đất nước. Trong bối cảnh hợp tác quốc tế đang trở thành quy luật tất yếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia thì chất lượng nguồn nhân lực góp phần thiết lập lợi thế cạnh tranh của quốc  gia/vùng  lãnh  thổ  này  đối  với  quốc gia/vùng lãnh thổ khác. Tuy nhiên hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động trong thế kỷ XXI, chưa có những đóng góp đúng tầm trong việc nâng cao năng suất lao động và cải thiện năng lực cạnh tranh cho Việt Nam trên trường quốc tế. Điều này đã có những ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển bền vững, toàn diện của Việt Nam, làm tăng nguy cơ đưa Việt Nam rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. Do vậy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng nhanh với môi trường quốc tế ngày càng hiện đại là yêu cầu cấp bách đối với Việt Nam hiện nay.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ VIỆT NGA, NGUYỄN HỒ PHONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *