08. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

08. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

TÓM TẮT

Trước yêu cầu của đổi mới giáo dục để nâng cao chất lượng dạy học, hơn ai hết, chính người dạy và người học phải tự ý thức rõ trách nhiệm, phải tự tìm kiếm những biện pháp dạy học tích cực, chủ động, phù hợp như: biết chiếm lĩnh tri thức bằng nhiều con đường, học từ nhiều nguồn khác nhau, biết hệ thống hóa những kiến thức lý luận, biết rèn luyện các kỹ năng, biết gắn việc dạy học trong  nhà  trường  với  ứng  dụng  vào  thực tiễn,… Bài viết đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THANH NGUYỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *