09. Tiếp cận chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học

09. Tiếp cận chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học

TÓM TẮT

Tiếp cận chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học từ lâu đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế và hiện đang được triển khai thực hiện trong Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau 2015 ở Việt Nam. Trên cơ sở hệ thống hóa những kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước trong thời gian gần đây, bài viết cung cấp một số cơ sở lí luận và thực tiễn, mong góp phần làm rõ hơn khái niệm năng lực, đặc điểm của cách tiếp cận chương trình giáo dục  theo  định  hướng  phát  triển  năng  lực người  học  và  phân  tích  một  số  nội  dung chính  trong  Đề  án  Đổi  mới  chương  trình, sách giáo khoa sau 2015.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THANH BÌNH

One thought on “09. Tiếp cận chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *