07. Tổng quan các công trình nghiên cứu về phát triển chương trình nhà trường

07. Tổng quan các công trình nghiên cứu về phát triển chương trình nhà trường

TÓM TẮT

Bài  viết  tổng  lược  một  số  công  trình nghiên cứu về chương trình nhà trường của các tác giả trong khối các nước nói tiếng Anh, chủ yếu của Niu Di-lân, Ôxtraylia.  Các công trình nghiên cứu tập trung giải thích thuật ngữ “Chương trình nhà trường” trong mối tương quan với khái niệm chương trình chuẩn quốc gia, nêu các luận cứ, nguyên tắc phát triển chương trình nhà trường. Các tác giả cũng giới thiệu các mô hình phát triển chương trình nhà trường với các thành phần tham gia khác nhau và một số hình thức thực hiện. Trong bài cũng nêu 2 trường hợp điển hình về phát triển chương trình nhà trường tại Niu Di-lân. Từ tình hình nghiên cứu và vận dụng ở các nước tác giả bài viết có một vài đề xuất cho giáo dục Việt Nam, nơi đang có chủ trương triển khai chương trình nhà trường trong giáo dục phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *