03. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần vô giá của dân tộc và nhân loại trong thời đại mới

03. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần vô giá của dân tộc và nhân loại trong thời đại mới

Tóm tắt

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của dân tộc và nhân loại. Di chúc không những phản ánh khí phách hào hùng của dân tộc suốt lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đồng thời thể hiện tư tưởng nhân văn, niềm tin sâu sắc và tình cảm cao đẹp của Người dành cho Đảng, cho nhân dân và nhân loại tiến bộ, mà còn là chiến lược phát triển lâu dài và bền vững của Việt Nam trong thời đại mới. Trong Di chúc những quan điểm chiến lược thể hiện: a) Xây dựng Đảng cầm quyền, đoàn kết trong sạch, vững mạnh “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”; b) Đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ những người thừa  kế,  xây  dựng  chủ  nghĩa  xã  hội  vừa “hồng” vừa “chuyên”; c) Xây dựng kinh tế – xã hội, văn hóa chăm lo đời sống và tạo điều kiện để nhân dân làm chủ nước nhà; d) “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THẾ NGHĨA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *