04. Cơ sở lý luận về người quản lý giáo dục

04. Cơ sở lý luận về người quản lý giáo dục

TÓM TẮT

Làm thế nào để có một hệ thống tiêu chí về năng lực người cán bộ quản lý giáo dục hiện nay của Việt Nam là một vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học nói chung cũng như khoa học quản lý giáo dục. Nội dung hệ thống các năng lực cụ thể dưới đây sẽ là công cụ đắc lực góp phần làm nền tảng, cơ sở để đánh giá lại hiện trạng năng lực của đội ngũ quản lý giáo dục, từ đó đề ra các  chương  trình đào  tạo, bồi  dưỡng  phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN LỘC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *