02. Hồ Chí Minh – Tình yêu thương tỏa sáng

02. Hồ Chí Minh – Tình yêu thương tỏa sáng

Tóm tắt

45 năm qua, kể từ ngày Bác Hồ ra đi, những lời di huấn của Người trong Di chúc mãi mãi là lời dạy thiêng liêng, là một di sản vô giá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người cũng là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội…

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN XUÂN TẾ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *