12. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

12. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

TÓM TẮT

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở giáo dục từ mầm non tới đại học. Tuy nhiên, tuỳ từng cấp học, các trường cần xác định các kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống phù hợp với đặc điểm của trẻ, tương đồng với nội dung chương trình giáo dục tổng thể của cấp học đó, phù hợp với yêu cầu của xã hội. Bài viết trình bày những quan điểm về kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống của các tác giả trong và ngoài nước, từ đó xác định kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.

Từ khóa:

kỹ năng sống; giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng sống của học sinh tiểu học, giáo dục tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ THANH HUYỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *