CATEGORY:

Tác động từ giáo dục khai phóng đến hướng nghiệp, khởi nghiệp – Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam

Tóm tắt: Bài viết đặt vấn đề về mối quan hệ giữa giáo dục khai phóng với hướng nghiệp, khởi nghiệp. Thông qua việc phân tích những giá trị của giáo dục khai phóng, cụ thể là triết lí giáo dục con người là trung tâm. Mục đích hàng đầu của giáo dục khai phóng […]

Huy động ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

Tóm tắt: Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Việt Nam, định hướng nghề nghiệp cho học sinh là nhiệm vụ bắt buộc ở bậc THCS, THPT. Đảng, Nhà nước Việt Nam cho phép và khuyến khích nhà trường huy động các cá nhân, tổ chức, trong đó có Ban đại diện […]

20. Dịch vụ giáo dục và chất lượng dịch vụ giáo dục

TÓM TẮT Bài viết phân tích các quan điểm, từ đó khẳng định: Giáo dục là một dịch vụ. Đồng thời, căn cứ vào các quan điểm về chất lượng dịch vụ giáo dục, bài viết đề xuất mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ. Từ khóa: dịch vụ, dịch vụ giáo dục, chất […]

19. Hoạt động chăm sóc, giáo dục trường mầm non

TÓM TẮT Sự phát triển của trẻ từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn có tính chất quyết định hình thành và phát triển thể lực, trí tuệ, nhân cách của cá nhân trong tương lai. Vì vậy, đầu tư chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non là đầu tư cho nguồn nhân lực […]

18. Tổ chức hoạt động lễ hội ở trường mầm non

TÓM TẮT Tổ chức hoạt động lễ hội là một hình thức giáo dục trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là ở trường mầm non. Bài viết trình bày các nghiên cứu về lễ hội và tổ chức lễ hội trong các cơ sở giáo dục ở một số quốc gia trên thế […]

17. Trường mầm non trong công tác phòng chống dịch, bệnh cho trẻ

TÓM TẮT Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là 3 nhiệm vụ của trường mầm non. Trẻ có khoẻ mạnh thì sẽ ăn ngoan, học tốt. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch, bệnh cho trẻ mầm non vô cùng quan trọng. Bài viết trình bày vị trí và trách nhiệm của […]

15. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở các trường mầm non

TÓM TẮT Giáo dục kỹ năng sống là một nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục tổng thể. Tuy nhiên, việc xác định nội dung giáo dục kỹ năng sống và nội dung quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở các trường mầm non hiện nay vẫn còn […]

14. Vai trò của hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của trẻ mẫu giáo

TÓM TẮT Bài viết trình bày một số tác giả, tác phẩm trong và ngoài nước về tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo. Xác định những năng lực cần phát triển cho trẻ mẫu giáo theo văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT về Chương trình giáo dục mầm non, đồng thời, phân […]

13. Quản lý hoạt động giáo dục theo phương pháp Montessori tại các trường mầm non

TÓM TẮT Bài viết giới thiệu vềphương pháp giáo dục Montessori – phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục người Ý mang tên Maria Montessori. Trên cơ sở phân tích đặc trưng tạo sự khác biệt giữa phương pháp Montessori và các phương pháp giáo dục […]

12. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

TÓM TẮT Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở giáo dục từ mầm non tới đại học. Tuy nhiên, tuỳ từng cấp học, các trường cần xác định các kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống phù hợp với đặc điểm của […]