11. Quản lý hoạt động dạy học trực tuyến trong trường tiểu học

11. Quản lý hoạt động dạy học trực tuyến trong trường tiểu học

TÓM TẮT

Dạy học trực tuyến là một hình thức dạy học tồn tại và phát triển từ nhiều năm qua ở nhiều quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, khi dịch Covid 19 bùng phát, vấn đề dạy học trực tuyến được các cơ quan quản lý giáo dục và cả xã hội quan tâm. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học trực tuyến và quản lý hoạt động trực tuyến trong trường tiểu học là vấn đề cấp bách hiện nay. Trên cơ sở phân tích kết quả một số nghiên cứu về hoạt động dạy học trực tuyến cũng như quản lý hoạt động dạy học trực tuyến, bài viết đề xuất một số biện pháp quản lý dạy học trực tuyến ở trường tiểu học. Kết quả nghiên cứu của bài viết là cơ sở khoa học giúp giáo viên và cán bộ quản lý trường tiểu học tham khảo vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể.

Từ khóa:

dạy học trực tuyến; quản lý hoạt động dạy học; đổi mới giáo dục; quản lý hoạt động dạy học trực tuyến ở trường tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VÕ THỊ CẨM TÚ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *